Heeft uw bedrijf, vereniging of andere organisatie een website en wilt u uw link terugzien op onze website? Dat kan! Stuur dan een e-mail naar info@doarpshusitbynt.nl met daarin de link van uw website en eventueel een korte omschrijving. Mocht uw link binnen onze site passen, dan plaatsen wij hem op onze site onder het kopje “Tips”.

Onderneming:
Bakkerij Baarsma
Tweespan
Poiesz supermarkten
Stroosma deuren
Cafetaria De Bikker
Plaatselijke kerk:
vGK Geref. Kerk Boornbergum/ Kortehemmen e.o.
Prot. Gem. van Boornbergum/Kortehemmen
Vereniging en stichting:
Muziekvereniging Looft den Heer
Dorpsbelang
SC Boornbergum ’80